วิธีการใช้ปากกาลดน้ำหนักแบบรายวัน

วิธีการใช้ปากกาลดน้ำหนักแบบรายวัน

สารบัญ วิธีการใช้ปากการายวัน

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มใช้

ตัวปากกาลดน้ำหนักแบบรายวันสามารถตั้งปริมาณของฮอร์โมนได้ โดยเริ่มที่ 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 และ 3 มิลลิกรัม โดยปริมาณในการปรับนี้ต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์ โดยจะสังเกตุอาการของผู้ใช้ เพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ปริมาณการใช้ ระยะเวลาในการแสดงผลของแต่ละคนก็ต่างกันออกไป
ปริมาณฮอร์โมนคุมหิวรายวัน

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบฮอร์โมน

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน ถอดปลอกปากกา

ตรวจสอบตัวปากกา โดยการถอดปอกปากกาออกแล้วสังเกตุของเหลวที่อยู่ข้างในต้องมีลักษณะใสและไม่มีสี

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งเข็ม

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน ลอกสติ๊กเกอร์
นำเข็มฉีดยาสำหรับปากกาลดน้ำหนักขั้นมา ฉีกที่ปิดโคนเข็มออก
ปากกาลดน้ำหนักรายวัน ลอกสติ๊กเกอร์

 สวมเข็มเข้ากับปากกาตรงๆ แล้วหมุนให้แน่น แล้วดึงปอกเข็มชั้นนอกออก แล้้วเก็บไว้เพื่อใช้ในการนนำเข็มออกจากตัวปากกาเมื่อแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอุปกรณ์

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน บิดมาที่ขีด

ตรวจสอบการไหลของตัวฮอร์โมน โดยหมุนที่ช่วงท้ายปากกาให้เข็มสีฟ้า ตรงกับขีดที่บอกขนาด

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน ตั้งปากกา

ถือปากกาให้ตัวเข็มชี้ขั้นในแนวตั้ง

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน เลือกมาที่ 0

กดปุ่มฉีดยาค้างไว้ จนตัวเลขกลับมาที่เลข 0

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปริมาณ

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน เลือกฮอร์โมนที่ต้องการ

หมุนปุ่มเลือกขนาดฮอร์โมน ให้ได้ปริมาณที่แพทย์แนะนำ

ขั้นตอนที่ 5 การฉีดยา

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน ทำความสะอาดที่ฉีด

ทำความสะอาดผิวหนัง บริเวณที่ต้องการจะฉีดปากกา โดยใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำเกลือ

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน กดปากกา

แทงเข็มปากกาลงบริเวณผิวหนัง ในตำแหน่งที่จะมองเห็นปริมาณยา

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน กดจนดัง

กดปุ่มฉีดปากกาค้างไว้จนตัวเลขกลับมาเป็น 0 ซึ่งจะมีเสียง ‘คลิก’ เมื่อตัวเลขวิ่งกลับมา โดยแช่ปากกาค้างไว้ นับถอยหลัง 10 วินาทีค่อยดึงออก

ขั้นตอนที่ 6 ถอดเข็มทิ้ง

ปากกาลดน้ำหนักรายวัน ปิดให้สนิท
หลังจากใช้งานปากกาแล้ว ให้เสียบตัวปากกาเข้าที่ปลอกเข็มชั้นนอก ดันให้สนิทอย่างระมัดระวัง
ปากกาลดน้ำหนักรายวัน หมุนเข็มออก

คลายเกลียวเพื่อถอดเข็มไปทิ้ง

ปากกาลดน้ำหนักรายวันเสียบปลอกปากกา

สวมปลอกปากกาทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันแสง เก็บปากการายวันได้ในอุณหภูมิห้อง

error: Content is protected !!
Scroll to Top