ปากกาลดน้ำหนักราคาเท่าไหร่

ปากกาลดน้ำหนักราคาเท่าไหร่

สารบัญ ปากกาลดน้ำหนักราคา

ทำไมปากกาลดน้ำหนักมีราคาสูง

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ‘ปากกาลดน้ำหนัก’ ตัวโครงของมันเป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยในการนำพาฮอร์โมนที่อยู่ภายในเข้าสู่ร่างกาย ไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากมายเท่าไหร่นัก หากเปรียบเทียบกับปากกาหมึกซึมก็คงไม่ต่างกัน เพียงแต่ราคาน้ำหมึก กับ ราคาฮอร์โมนนั้นมีความยากในการผลิตที่ต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่มีค่ามากคือฮอร์โมนที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่อง ‘ความหิว’ ต้นใช้ต้นทุนในงานวิจัย ใช้นักวิทยาศาสตร์มากมายในการคิดค้น ณ ปัจจุบันมีบริษัทเพียงหยิบมือ ที่สามารถคิดค้นจนกระทั้งผลิตออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจากกรมอาณามัยโลก โดยมีปัจจัยการผลิตที่เจาะลึกลงไปดังนี้

1)ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาฮอร์โมนใหม่จำเป็นต้องมีการลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนารวมถึงการศึกษา การทดลองใช้งานกับอาสาสมัคร และการอนุมัติตามกฎระเบียบ ตามรายงานของ Tufts Center for the Study of Drug Development ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการพัฒนายาใหม่อยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณเกือบๆ 1แสนล้านบาท

2)การทดลองกับคนจริง

การทดลองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนายา และมีค่าใช้จ่ายความเสี่ยงค่อนข้างสูง ค่าใช้จ่ายของการทดลองรวมถึงการสรรหาและให้ค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษา การจัดการข้อมูลการทดลอง และติดตามความคืบหน้าของการทดลอง ค่าใช้จ่ายของการทดลอง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการทดลอง จำนวนผู้เข้าร่วม และระยะเวลาของการศึกษา

3)การผลิต

ต้นทุนการผลิตฮอร์โมน ประกอบด้วยวัตถุดิบ แรงงาน อุปกรณ์ และต้นทุนสิ่งอำนวยความสะดวก กระบวนการผลิตประกอบด้วยหลายขั้นตอน รวมถึงการหมัก การทำให้บริสุทธิ์ และการผสมสูตร ต้นทุนการผลิตอาจได้รับผลกระทบจากความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ขนาดของล็อตที่ผลิต และมาตรการควบคุมคุณภาพ

4)การตลาดและการจัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและการจัดจำหน่าย รวมถึงการโฆษณา ตัวแทนขาย และการขนส่ง ต้นทุนการตลาดและการจัดจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมาย จำนวนของพนักงานขาย และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใช้

5)การคุ้มครองสิทธิบัตร

บริษัทยาลงทุนเงินจำนวนมากในการคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนได้รับการปกป้องจากการแข่งขันทางการค้าทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการขอรับและปกป้องสิทธิบัตรอาจมีนัยสำคัญ เพราะปัจจุบันมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น โดยจ้าวที่ครองตลาดอยู่ ณ ขณะนี้ คือ Novo Nordisk

ถ้าอยากซื้อปากกาลดน้ำหนักต้องติดต่อใคร

ปัจจุบันปากกาลดน้ำหนักเป็นสินค้าควบคุมโดยกระทรวงสาธารณะสุข เป็นยาควบคุมที่ต้องจำหน่ายโดยแพทย์เท่านั้น เพราะตัวฮอร์โมนมีผลต่อร่างกายสูง ถ้าใช้ให้ถูกวิธีจะยิ่งเห็นผล แต่ถ้าใช้ผิดวิธีมีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นก่อนใช้ควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้าน สามารถติดต่อหาแพทย์ตามโรงพยาบาลหรือคลินิกที่คุณมั่นใจ ว่าเขามีความรู้ความชำนาญ สามารถแนะนำการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ที่สำคัญตัวยาต้องเป็นของแท้จากผู้ผลิต มี อย.ของไทย ถูกต้องตามกฏหมาย เพราะหากเกิดอันตรายอะไรขึ้นมา ผู้จัดจำหน่ายจะสามารถรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล

สรุปว่า ราคาของปากกาลดน้ำหนักขึ้นกับอะไร

ต้นทุนในการผลิตเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนา การทดลอง การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย และการคุ้มครองสิทธิบัตร ต้นทุนทั้งหมดในการผลิตอาจประเมินได้ยาก แต่มีแนวโน้มว่าจะมีนัยสำคัญ เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนายา ต้นทุนของปากกาลดน้ำหนักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รวมถึงราคาที่เรียกเก็บโดยผู้ผลิต ผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคน ฮอร์โมนแต่ละชนิด ดั่งนั้นปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานปากกาลดน้ำหนัก เพื่อตัวของคุณเอง

หากใครสนใจเรียนเชิญที่ DRC Clinic หมอหนูปอนด์ยินดีให้คำปรึกษา

ปากกาลดน้ำหนักราคาเท่าไหร่

ปากกาลดน้ำหนักราคาเท่าไหร่
ปากกาลดน้ำหนักราคาเท่าไหร่
error: Content is protected !!